[mk_page_section layout_structure=”full” border_color=”” bg_color=”” bg_image=”” predefined_bg=”” attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” mp4=”” webm=”” ogv=”” poster_image=”” stream_host_website=”youtube” stream_video_id=”” video_mask=”false” bg_gradient=”false” video_color_mask=”” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” min_height=”100″ full_width=”false” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”10″ padding_bottom=”10″ margin_bottom=”0″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” section_id=”” visibility=”” animation=”” el_class=”” first_page=”false” last_page=”false”][vc_column border_color=”” visibility=”” width=”1/6″][/vc_column][vc_column border_color=”” visibility=”” width=”2/3″][mk_fancy_title tag_name=”h2″ style=”false” color=”#13396a” size=”30″ font_weight=”inherit” font_style=”inhert” letter_spacing=”0″ margin_top=”1″ margin_bottom=”0″ font_family=”none” align=”center”]Livet – min reise til Allah[/mk_fancy_title][mk_divider style=”thick_solid” divider_width=”custom_width” custom_width=”330″ align=”center” border_color=”#13396a” thickness=”1″ margin_top=”5″ margin_bottom=”30″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]

Skrevet av: Samina Carina Ishaq (nestleder av Madina Institute)

Den 12. og 13. desember holdt Madina Institute et viktig kurs om ”Livet og døden” og hva det innebærer. Til dette kurset ble blant annet Shaykh Sulayman van Ael fra Belgia og Shaykh Isa Husain fra Sverige invitert. Det var mange kursdeltakere som ble med på denne ”reisen” og fikk muligheten til å akkumulere viktig kunnskap og ikke minst fikk mange gode råd og tips for hvordan man selv kan bli bedre og kontinuerlig streve etter å bli en god person etter beste evne. Da islam fremmer en væremåte der man til enhver tid skal være god mot andre, være tålmodig (ha sabr) og hele tiden utføre gode gjerninger.

 

Livet – prioritere tiden riktig og ikke bruke følelser som kompass når man handler i ulike kontekster 

Shaykh Sulayman van Ael holdt et viktig kurs om Livet og hva det innebærer. Ifølge ham er det viktig at man først og fremst strever etter å ha en god atferd og for det andre at man alltid snakker sant, altså fremmer sannheten. Det er ikke alltid lett å være god eller si sannheten, kontekstene kan variere og fristelser kan ta overhånd. Man kan for eksempel ende opp med å handle irrasjonelt eller komme i ubehagelige situasjoner hvor man handler feil. For eksempel kan det å ikke si sannheten til en venn være vanskelig fordi man kanskje ikke vil såre personens følelser, eller at man forteller en ”hvit løgn” og tror at det går bra. Eller at man kommer i en situasjon der man blir utrolig forbannet og bare slenger med leppa, og ender opp med å såre en person fordi følelsene dine har tatt over rasjonaliteten. For det å svelge ens frustrasjon er ikke alltid lett når følelsene går amok, eller hva? Kort oppsummert kan det emosjonelle aspektet og det å være ærlig til enhver tid by på en del utfordringer og vanskeligheter.

Shaykh persisterte flere ganger under kurset at forventninger er det som kan ha en ødeleggende effekt på egen utvikling. Med dette mente han at man har ulike forventninger til andre og ulike forståelser på ting, og dersom man skulle komme i en situasjon der forventningene ikke innfris, kan det oppstå problemer. Det at man handler basert på egne følelser er ikke riktig, for det vil fort ende opp med at man blir skuffet og såret, og dette er fordi at man forventer noe tilbake. Se for deg at du hjelper en venn flere ganger med diverse ting, men så trenger du hjelp en dag, men vennen din sier nei og velger å ikke hjelpe deg. Hva skjer da? Jo, man vil mest sannsynlig bli såret, sint, skuffet og eventuelt kutte båndene med denne personen. Dette gir et bilde på at forventninger til ting kan ha en ødeleggende effekt. For vennen er jo egentlig ikke bundet til å hjelpe deg, altså det er ikke en lov som sier at denne vennen MÅ hjelpe deg. Det er med andre ord viktig å være objektiv og handle det som er riktig, ifølge Shaykh Sulayman. Egne følelser kan ikke fungere som kompass i ulike kontekster, for man vil fort ende opp med å handle irrasjonelt og ikke nødvendigvis hva som er ”riktig”. Fordi handlinger basert på følelser vil påvirke ens ego og ikke hva som er riktig i den konteksten. Altså hvis du hjelper en, så betyr ikke det at den personen du hjelper står til gjeld for deg eller må stille opp for deg.[/vc_column_text][mk_image src=”http://madinainstitute.no/wp-content/uploads/2016/02/s2.png” image_width=”800″ image_height=”350″ crop=”false” svg=”false” lightbox=”false” frame_style=”border_shadow” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”center” margin_bottom=”18″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]Følelser vil medføre til ulike feiltakelser fordi preferansene våre varierer og samme gjør ens subjektive meninger, dermed kan ting fort bli komplisert. Man må gjøre ting man ikke liker. La oss gå tilbake til eksempelet om vennen man ikke vil såre og derfor velger man kanskje å lyve for å ivareta freden, men det riktige vil jo selvfølgelig være å fortelle sannheten. Selv om sannheten kan ødelegge relasjonen eller skape en ubehagelig situasjon, er det å si sannheten det som er riktig i denne situasjonen. Dette viser at man må i mange tilfeller gjøre ting man ikke liker og komme ut av komfort sonen, altså slik som å hjelpe andre i ubehagelige situasjoner og tørre å være ærlig. Eller hvis man går tilbake til denne vennen som ikke vil hjelpe deg, så er det riktige at man tar det pent og ikke lager en stor sak ut av det, men heller er ”the bigger person” og ikke avslutter relasjonen. For å klargjøre dette enda mer så kan man trekke inn aspektet om tilgivelse. Det å tilgi noen er ikke alltid lett, og ihvertfall ikke dersom man har blitt såret, men islam derimot lærer en å tilgi uansett hva, og særlig de du ikke vil tilgi. Ja, noen ganger må man bite det sure eplet, og tilgi de du ikke vil tilgi. Her kommer da konseptet om at man gjør det som er riktig og ikke handler ut fra egne følelser. For dersom man hadde latt følelsene styre, ville man mest sannsynlig ikke tilgitt denne personen og bare gått videre, men slik fungerer ikke dette med å fremme sannheten. Her er poenget at man tilgir de man ikke vil, noe som er en stor dygd. Et annet eksempel er å besøke de man ikke vil besøke, det kan være familiemedlemmer eller andre bekjente. Det er ikke alltid lett å besøke en man ikke vil, men islam igjen fremmer dette med å være god mot alle uansett hva. Man må være generøs med de som ikke er generøse mot deg, altså tenke utenfor boksen og kontinuerlig fremme gode gjerninger. Dette er som regel de vanskeligste oppgavene, men islam lærer en å være god i alle mulige kontekster, noe alle må implementere i dette livet.

Som nevnt tidligere kan forventninger og følelser gjøre ulike situasjoner langt mer ubehagelige og komplekse. For eksempel når man utfører gode gjerninger, fremmer islam at man gjør disse gode gjerningene for Allah. Dersom man utfører gode gjerninger i håp om å få noe tilbake, altså ha forventninger, så vil man bli skuffet. Hensikten er å gjøre dette for Allahs skyld og ikke for din egen vinning eller fore egoet ditt.[/vc_column_text][mk_image src=”http://madinainstitute.no/wp-content/uploads/2016/02/s3.jpg” image_width=”800″ image_height=”350″ crop=”false” svg=”false” lightbox=”false” frame_style=”border_shadow” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”center” margin_bottom=”10″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]
Vekk med ”maskene” og fram med kjærlighet 

For å kunne oppnå det man vil her i livet er det svært viktig at man elsker alle for Allahs skyld. Det er viktig at man fremmer medmenneskelighet og kjærlighet til alle, og særlig de som behandler deg dårlig eller slemme mot deg. Det er som regel de som trenger mest kjærlighet. Dette er noe man skal kontinuerlig jobbe med, ifølge Shaykh Sulayman. Det er slik man utvikler seg selv og ikke minst er med på å prege andres liv på en god måte.

Et annet viktig aspekt i dette tilfellet er at man tar godt vare på relasjonene sine, verdsetter dem og elsker dem. Med andre ord et det den gyldne regel som er det essensielle, at man handler mot andre slik du vil at andre skal handle mot deg. Man må hele tiden jobbe hardt med å opprettholde relasjonene sine.

I dag har mange en tendens til å ha på seg ulike masker, nevner Shaykh. Han forteller at mange fremstiller seg selv som gode og falske mennesker, og dette fenomenet er særlig vanlig i sosiale medier. Der man fremstiller seg som ”the picture perfect life”, noe som ikke stemmer overens med virkeligheten. Her viser man sine gode sider og viser andre hva man gjør osv. Med andre ord gir andre et ”falskt bilde” av hvordan ens liv er. Derfor er det viktig at man er ”true to yourself” og ikke fremmer et bilde av hvem du tror du er eller ønsker å være. I stedet må man bruke tiden sin på å faktisk jobbe med sine feil og forbedre seg selv ved å ha gode intensjoner og handle riktig i enhver situasjon. Videre presenterte Shaykh oss for en metode på hvordan man kan bli bedre og jobbe med sine svakheter. For til syvende og sist så sliter vi alle med hver vår egne ”struggles”.

Shaykh presenterte en meget god og pedagogisk måte å jobbe med sine feil på, nemlig ved å sette seg ned og skrive ned alle feil ved seg selv. Her skal man da være hundre prosent ærlig og skrive en liste med ALLE feil ved en selv. Deretter skal man sette en ”deadline” på hver av disse punktene og jobbe med å ”fikse og forbedre” feilene. Slik vil man da hele tiden være bevisst på å rette på seg selv og streve etter å bli bedre. Dette er noe vi alle burde bruke litt tid på og reflektere over hva man vil gjøre med livet sitt og hvordan kontinuerlig være god mot andre.[/vc_column_text][mk_image src=”http://madinainstitute.no/wp-content/uploads/2016/02/s6.jpg” image_width=”800″ image_height=”350″ crop=”true” svg=”false” lightbox=”false” frame_style=”border_shadow” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”left” margin_bottom=”10″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]
Gode dygder og intensjoner 

Hvordan en lever på denne jorden og hva man gjør vil ha en betydning for når du skal møte Allah etter din død. Det er dine gjerninger altså dygder på denne jorden som er det du har på dommedagen. Det er all regnskapet over hva du har gjort på denne jorden som vil spille en betydelig rolle når du møter Allah. Derfor ligger suksessen i antall gode dygder du har utført og dine gode intensjoner – altså livet handler om å være god i bunn og grunn. Som nevnt tidligere handler det ikke om egen vinning, men om å gjøre gode gjerninger for Allah sin skyld.

Hvordan vil dette forekomme kan en lure? Vel, Shaykh utdypet at Allah vil sette deg i ulike situasjoner der du vil måtte handle annerledes eller ha håp på at Allah hjelper deg ut av situasjonen.  Noe Allah vil, for man vil bli guidet og tilegne seg viktig kunnskap gjennom testene man får. Man vil komme i situasjoner der man ikke har noe annet enn troen på Allah. Det er altså konseptet å bli ”testet” av Allah som gir en mulighet til å utvikle seg spirituelt og legge all sin lit til Allah. Det er troen og håpet på at alt vil ordne seg som vil gjøre en suksessfull. For gjennom bønn, dua, dhikr og håpet på Allah som vil hjelpe en. Med andre ord er det Allahs valg som alltid er det beste, og Allah vil gjøre det som er best for en. Derfor er det viktig at man jobber med det spirituelle og kontinuerlig legger all sin lit på Allah i dette livet her. For livet er konstruert slik at man må gjennom ulike prøvelser i livet, det er slik mennesket utvikler seg og blir bedre, presiserte Shaykh Sulayman gjentatte ganger.[/vc_column_text][mk_image src=”http://madinainstitute.no/wp-content/uploads/2016/02/s4.jpg” image_width=”800″ image_height=”350″ crop=”true” svg=”false” lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”left” margin_bottom=”10″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]
Hvordan leve og bruke tiden riktig –
ha riktige prioriteringer 

Først og fremst er det viktig at man ber fem ganger om dagen og jobber hardt med bønnen sin. Det er gjennom bønnen man får kontakt med Allah. Derfor er det viktig at man bruker god tid på bønn og forberedelser omkring det. Det er for eksempel viktig at man ber tidsnok og ikke drøyer bønnen. Deretter at man bruker tid på wudhu (rituell vask) og legger ting til rette for bønnen. For menn er det best å be i moskeen, og for kvinner kan det lønne seg å ha et eget sted i hjemmet som bare brukes for bønn.

For det andre er det viktig at man ikke planlegger alt i fremtiden sin, fordi man vet aldri hva neste øyeblikk eller morgendagen bringer. Derfor er det viktig at man bruker all tid på å kontinuerlig jobbe med å bli en bedre person etter beste evne. At man hele tiden finpusser på sine feil og blir bedre i ulike områder. Sett deg klare mål over hva du ønsker å oppnå og hvordan du vil møte Allah. For dine gjerninger i dette livet er det som vil ha en effekt på livet ditt etter døden. Ingen er ”arkitekter” over ens liv, for man vet aldri hva som vil skje i neste øyeblikk, tiden er verdifull og stopper aldri for noen. Man må bruke hvert øyeblikk på å utføre gode handlinger og ha gode intensjoner. For hva du gjør for Allah er hva som vil gagne deg i det neste liv, derfor bruk tiden med omhu og hele tiden strev etter å bli bedre. Livet handler om å kunne bestå diverse tester man får fra Allah og hele tiden være god i alle mulige situasjoner. Det er viktig at man jobber med å ta vare på hjertet sitt, rense den og ikke minst elske alle sammen. For kjærlighet er det essensielle, mot alt og alle! Shaykh Sulayman understreket at man må bruke tiden fornuftig og prioritere riktig, for tiden stopper ikke for noen. Den er ikke evigvarende og at man må foreta endringer før det er for sent.

Shaykh nevnte at for å bli bedre må man hele tiden søke kunnskap. Det er gjennom kunnskap en lærer og forstår ulike mekanismer og perspektiver. Det er med på å gi en forståelse i alt man gjør og et mer åpent sinn. Man må hele tiden sette nye mål og ha et sterkt driv. Det er viktig at man lærer om religionen sin og andres. Alt dette gjør man for å forberede sitt møte med Allah.

Avslutningsvis vil vi få deg til å reflektere litt: hva er målet ditt? Hva ønsker du å oppnå i dette livet her?

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column border_color=”” visibility=”” width=”1/6″][/vc_column][/mk_page_section]
Kontakt oss

Vi er ikke rundt akkurat nå. Men du kan sende oss en e-post og vi vil komme tilbake til deg, asap.

Not readable? Change text. captcha txt